carina3.jpg

Informasjon

 

I Behandlingsområder

Jeg jobber med voksne og utfordringer relatert til stress, konstruktiv tidshåndtering, prioritering, verdier og selvfølelse - med en særlig interesse for hvordan du kan etablere en balanse mellom jobb og fritid for å ha det godt. I tillegg gir jeg veiledning til deg som ny eller erfaren i lederrollen - jeg hjelper deg med å avdekke dine verdier og sterkeste egenskaper, og hvordan du kan bruke disse i arbeidshverdagen og i livet forøvrig. Utover dette har jeg bred erfaring med behandling av angst/ OCD og depresjon.

 


I Praktisk informasjon

Individuelle samtaler kr. 1500 / 45 minutter

Dersom du blir forhindret, skal avbestilling skje senest fem virkedager før avtalt tid, i henhold til Norsk Psykologforening sine retningslinjer. Dette gjelder også ved sykdom.

Samtaler kan også gjennomføres over telefon.

Jeg tilpasser behandlingen etter hvilke utfordringer, behov og ønsker du har fremfor å følge en enkelt skole eller fagretning. Dette med den hensikt å bruke teknikker og tilnærminger som viser effekt på ulike psykiske lidelser.


I Kognitiv terapi

I kognitiv adferdsterapi fokuseres det på klientens problemer her og nå. Dette er også en av årsakene til at terapiformen anbefales i nasjonal og internasjonal psykoterapeutisk behandling for de fleste psykiske lidelser. Kognitiv adferdsterapi har siden 1960-tallet vært en meget populær terapiform da den er veldokumentert og overlegen i behandlingseffekt sammenlignet med mange andre terapiformer. Hovedformålet er først og fremst å endre tanker som ikke er hensiktsmessige og dermed også følelser og adferd som hemmer deg. 

Tidligere erfaringer og sinnstemning vil gjøre vår oppfatning av virkeligheten selektiv - vi vil utvelge deler av virkeligheten som vi tillegger en særlig betydning eller mening. I kognitiv adferdsterapi samarbeider vi om å identifisere dysfunksjonelle tanker, forestillinger og adferdsmønstre, og utvikler vi en felles forståelsesramme. Målet er å justere din vurdering av vanskelige situasjoner og styrke vurderingen av seg selv og egen mulighet til å håndtere situasjonene. Fokus er fremadrettet og løsningsfokusert med et mål om at du skal kunne hjelpe deg selv i møte med fremtidige utfordrendringer.

Terapiforløp er unike både i innhold og lengde, men foregår over en begrenset periode som følge av terapiformens løsningsfokuserte og fremadrettede tilgang. Samtalenes hyppighet kan tilpasses individuelle behov og betingelser men er ofte ukentlige. 

Kognitiv adferdsterapi anbefales som førstevalg ved blant annet følgende psykiske lidelser: angstlidelser, depresjon, OCD, og posttraumatisk stresslidelse (PTSD)