carina2.jpg

Visjon

 

I Min visjon

Jeg brenner for å gjøre kunnskap om psykologi tilgjengelig for folk flest, og for arbeidslivet. I denne visjonen inngår kurs og foredrag, samt individuell terapi og veiledning - med speiselt fokus på kvinnelige ledere. Tematikk kan spenne fra ledertrening, motivasjon og endringsprosjekter til konstruktiv håndtering av stress. Jeg jobber ut fra en holdning om at vi alle har personlige egenskaper som gir oss styrke og særpreg, hvilket jeg brenner for å bistå med å avdekke.

Jeg påtar meg oppdrag innenfor mine kunnskapsområder og skreddersyr innhold. For å sikre at ønske og behov blir imøtekommet, vil form, innhold og pris avtales ved henvendelse. 

 

I Psykologi for arbeidsliv og ledere

Innhold kan rettes spesielt mot arbeidslivet og med varighet på alt fra en time til en hel dag. Innhold kan rettes spesielt til ledere, og med fokus som eksempelvis verktøy for styrket oppmerksomhet og effektivitet, eller håndtering av lettere psykiske lidelser. Andre eksempler er "Psykologi for arbeidslivet", "Introduksjon til Mindfulness", "Konstruktiv Stresshåndtering", "Time Management", og "Arbeidslivet og lettere psykiske lidelser", "Konflikthåndtering i Arbeidslivet". Jeg skreddersyr innhold, og kommer gjerne til din bedrift!

Psykologisk trening som øker din evne til å håndtere situasjoner positivt og skape økte prestasjoner på egenhånd og i grupper. Stadig flere får arbeidsrelaterte sykdommer. Stress, angst og depresjon reduserer både prestasjon og livskvalitet for dem som rammes. Profesjonelle ledere søker dokumenterte metoder før tiltak iverksettes. Mens markedet flommer over at tilbud om coaching og diverse mental trening for arbeidsrelaterte lidelser er det bare psykologen som på vitenskapelig grunnlag kan bistå med virkningsfulle metoder og prosesser. Enten vi er ledere eller medarbeidere er vi mennesker evolusjonsmessig like. For å kunne kjenne seg selv, forstå og samhandle med andre er det avgjørende å ha forståelse for disse grunnleggende prosessene. Kunnskap om grunnleggende psykologi, samt verktøy for å håndtere arbeidshverdagen konstruktivt vil resultere i økt effektivitet, bedre prestasjon, bærekraftighet, og styrket arbeidsmiljø.